Procesul de deservire şi reparaţie
Vă mulţumim că aţi ales staţia nostră de deservire tehnică pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie. Respectarea condiţiilor de mai jos vor permite prestarea eficientă şi calitativă a serviciilor.
 1. Recepţionarea automobilelor în service:
  • Planificaţi momentul vizitei cu recepţionistul staţiei de deservire tehnică online, la telefon sau nemijlocit la recepţie.
  • În timpul planificării vizitei menţionaţi toate defecţiunile şi condiţiile în care se manifestă;
  • Primirea automobilului în service se efectuează de către recepţionist prin formarea unei cereri de reparaţie în care sînt menţionate defecţiunile reclamate.  Automobilul este luat în lucru doar cu paşaportul tehnic al automobilului (talonul).
  • În momentul recepţionări automobilului în cererea de reparaţie se notează deteriorările vizuale ale caroseriei (zgîrîituri, deformări, etc.) şi dotările (prezenţa roţii de rezervă, casetofon, trusă medicală, etc.)
  • Aflarea clientului în zona de reparaţie este înterzisă.
  • În cazul reclamaţiilor ce se referă la funcţionarea suspensiei, recepţionistul efectuează un test-drive împreună cu posesorul automobilului.

 2. Documente necesare pentru service:
  • Persoanele fizice: paşaportul tehnic (talonul), cererea de reparaţie semnată.
  • Persoane juridice: paşaportul tehnic (talonul), delegaţia pentru primirea serviciilor de reparaţie (necesară în momentul emiterii facturii), cererea de reparaţie semnată, documentul ce atestă efectuarea plăţii (dacă este necesar).

 3. Achitarea serviciilor:
  • Persoanele fizice achită serviciile în numerar sau prin card bancar la ghişeu la sfîrşitul lucrărilor de reparaţie.
  • Persoanele juridice achită serviciile în numerar sau prin transfer, în conformitate cu nota de plată emisă.
  • Comenzile individuale de piese de schimb sau accesorii se achită 100% în momentul formării comenzii.
  • Preţul serviciilor se calculează conform normelor stabilite de uzina producătoare pe fiecare operaţie în parte.

 4. Eliberarea automobilului din reparaţie:
  • Eliberarea automobilului din service se efectuează doar după achitarea integrală a serviciilor (cu excepţia persoanelor juridice ce au contracte de deservire cu condiţii preferenţiale).
  • Reprezentantului presoanei juridice automobilul este predat numai dacă prezintă delegaţia sau ştampila întreprinderi.
  • La finele reparaţiei clientul primeşte actul de efectuare a reparaţiei în care sînt stipulate operaţiile efectuate şi piesele înlocuite. În cazul persoanei juridice se mai eliberează şi factura fiscală. La cererea clientului, recepţionistul este obligat să dea explicaţii referitoare la reperaţia îndeplinită.
  • Toate piesele înlocuite sînt predate clientului (cu excepţia reparaţiilor în garanţie).

 5. Reclamaţii şi condiţii de garanţie:
  • Automobilele noi beneficiază de garanţie conform contractului de vînzare-cumpărare.
  • Serviciile achitate de client beneficiază de o garanţie de 6 luni.
  • La piesele supuse uzurii normale în timpul exploatării nu se acordă garanţie.
  • Nu se acordă garanţie dacă piesele montate au fost furnizate de client.
  • Nu se acordă garanţie la piesele şi materialele ce se înlocuiesc la deservirea tehnică planificată, şi la operaţiile de diagnosticare şi reglaj.
  • Garanţia la pisele înlocuire în perioada de garanţie expiră odată cu termenul de garanţie a automobilului.
  • Lucrările de diagnosticare ce au confirmat faptul reclamaţiei nefondate urmează a fi achutate de client.
  • Recepţionarea automobilelor cu reclamaţii în garanţie se efectuează în conformitate cu regulile standard de reparaţie şi deservire.
Reparaţia caroseriei după accident / reparaţia în baza asigurării: În cazul accidentelor rutiere, ţine-ţi minte:Anunţaţi compania de asigurări în termenii stipulaţi de contractul CASCO despre producerea cazului asigurat;
 • vizitaţi oficiul companiei de asigurare pentru înregistrarea documentală a cazului asigurat şi obţinerea îndreptării la constatarea daunei în cadrul staţiei autorizate de reparaţie;
 • în lipsa documentelor necesare, compania de asigurări poate limita suma compensată sau refuza în totalitate despăgubirea (conform contractului).
• Momentul recepţionării automobilului în servis trebuie planificat cu reprezentantul staţiei de deservire tehnică. Reprezentantul companiei de asigurări trebuie anunţat despre ziua şi ora efectuării constatării pagubei materiale.
• Recepţionarea automobilului în servis pentru constatarea daunei se efectuează în prezenţa expertului companiei de asigurări, cu excepţia cazului cand posesorul automobilului prezintă o îndreptare de la compania de asigurări ce confirmă acordul achitării serviciilor de constatare.• În cazul cand posesorul automobilului nu are îndreptare de la compania de asigurări, serviciile de constatare a pagubei se achită în modul următor:
 1. 0,5% din suma preventivă a pagube ce include costul pieselor şi manoperei;
 2. operaţiile de demontare-montare necesare pentru efectuarea constatării.
 • După efectuarea constatării posesorul este obligat să evacueze automobilul de pe teritoriul staţiei de deservire tehnică.
 • Automobilul deteriorat poate fi luat sub pază pe teritoriul staţiei de deservire tehnică numai cu acordul administraţiei.
 • Costul parcării unui automobil ce nu a fost primit în lucru este de – 50 lei pe zi.
 • Termenul de eliberare a contului estimativ de reparaţie constituie 2 zile lucrătoare.
 • Rezultatele constatării se expediază prin fax companiei de asigurări. La cerere  psesorului automobilului poate obţine o copie. 
 • În reparaţie automobilul este primit doar după achitarea integrală a serviciilor. Termenul de reparaţie depinde de disponibilitatea pieselor la depozit şi de complexitatea operaţiilor de reparaţie.
 • Reparaţia achitată de compania de asigurări se efectuează conform contului de reparaţie achitat iar comandatarul reparaţiei se socoate compania de asigurări.
 • Toate reclamaţiile privitor la înlocuirea sau recondiţionarea pieselor de caroserie, termenii de achitare a reparaţiei sînt în competenţa posesorului şi companiei de asigurări. Aceste relaţii sînt stipulate în contractul de asigurare şi nu poate fi influenţat de către reparator.
 • Operaţiile ce nu au fost acceptate de către compania de asigurări pot fi executate concomitent sau ulterior dacă sînt achitate de către posesor. În acest caz la finele reparaţiei se eliberează o factură separată pe aceste lucrări.
 • Eliberarea automobilului din reparaţie se efectuează doar după achitarea integrală a reparaţiei şi semnarea tuturor documentelor adiacente de către reprezentantul companiei de asigurări (cu excepţia persoanelor juridice cu care sînt semnate contracte preferenţiale).