Securitatea

Sistemul de asistență la ridicarea în pantă

Ridicare în pantă? Nu e un stres! Sistemul de asistență menține presiunea în sistemul de frânare timp de 2 secunde, astfel asigură ridicarea calmă la deal.

Sistemul controlului dinamic al traiectoriei mișcării (ESC)

A dispărut aderența cu suprafațadrumului ? Sistemul controlului dinamic altraiectoriei mișcării (ESC) va spori stabilitatea pe drum și va menține controlul asupra  vehiculului